img
1398/4/10

لکنت

در مواجهه با لکنت چه وقت باید از متخصص کمک گرفت؟

img
1397/12/21

برنامه های گفتاردرمانی

ملانی پوتوک (Melanie Potock) متخصص آسیب شناسی زبان و گفتار می گوید: آسیب شناسان زبان و گفتار نه تنها مشکلات بیان، زبان و درک را ارزیابی و حل می کنند، بلکه

img
1397/11/1

گفتاردرمانی چیست؟

گفتاردرمانی روشی درمانی است که گفتار کودک و توانایی او را در درک و استفاده از زبان، حتی در ارتباط غیرکلامی، بهبود می بخشد.

img
1397/10/30

آیا کودک من به گفتاردرمانی نیاز دارد؟

ممکن است که برخی از کودکان، تلفظی عالی داشته باشند یا حتی زودتر از دیگر هم سالان خود قادر به خواندن شده باشند، ولی

img
1397/10/30

متخصصین آسیب شناسی گفتار و زبان چه می کنند؟

آسیب شناسان گفتار و زبان، دانش آموزانی را که در خواندن و بیان منظورشان به صورت نوشتاری مشکل دارند، شناسایی می کنند.