متخصصین آسیب شناسی گفتار و زبان چه می کنند؟

آسیب شناسان گفتار و زبان، دانش آموزانی را که در خواندن و بیان منظورشان به صورت نوشتاری مشکل دارند، شناسایی می کنند. کیتی اوهلر (Kathy Oehler) از آسیب شناسان گفتار و زبان و یکی از نویسندگان کتاب (از نوشتن متنفرم) می گوید: مشکلات زبانی می توانند تاثیر زیادی بر توانایی نوشتن کودکان داشته باشند. کودک برای نوشتن ابتدا باید ایده ای خود را در غالب کلمات بیان کند و بعد آن کلمات را در جمله جایگذاری کند. همین طور مشکلات زبانی باعث می شوند که درک و دنبال کردن دستورالعمل برای کودکان مشکل شود. متخصص مربوطه می تواند به کودکان کمک کند تا این مهارت ها را در خود تقویت کنند. معمولا متخصصان برای درمان مستقیم، شرایط را ارزیابی می کنند و به معلمان مشاوره می دهند تا بتوانند کلاس های غنی تری برگزار نمایند. درمان می تواند هم به صورت فردی و هم در قالب گروه های کوچکی از افرادی با مشکلات مشابه اجتماعی و ارتباطی، انجام شود. در هر صورت هدف متخصص این است که استفاده از زبان را خوشایند کند و کودکان را در دوست یابی و کسب موفقیت بیشتر در مدرسه یاری نماید.

نظرتان را به اشتراک بگذارید
تولید مجدد تصویر امنیتی